ENGLISH

Информация


Детска фолклорна студия “Раховче” при Народно читалище "Братя Грънчарови" е създадена през 1997 г. Днес в студията се обучават над 160 деца, разделени в четири възрастови групи.

ДФС “Раховче” се различава от обикновените детски танцови състави, тъй като основна цел на студията е обучение на децата по български фолклор – изучават се различни видове хора и детски автентични фолклорни игри. Всяка група изпълнява репертоар от танци и игри, съобразен с възрастта на децата. Децата получават и теоретично обучение за особеностите на отделните фолклорни области, специфика на танците, костюмите. Освен да изгражда танцьори, студията има за цел и да възпитава българския дух и любов към традициите у най-младото поколение.

ДФС “Раховче” е домакин и организатор на Детски фестивал “Раховче” и на Международен фолклорен фестивал “Раховче” през юни всяка година.
Новини:

  • Новият творчески сезон за децата от ДФС " Раховче" ще започне на 05.10.2015г.

Login